Условията за влизане в сила на концесионния договор за находище „Крушата-1” не са изпълнени и договорът не поражда правно действие. Това констатира със свое решение Министерският съвет.

Находище „Крушата-1” е разположено в землището на с. Мусомища, община Гоце Делчев. Концесионният договор за добив на пясък от него за срок от 35 години е сключен с „РИД“ ЕООД на 15 ноември 2012 г.

В решението на МС тогава са определени следните условия за влизане в сила на договора: наличие на влязло в сила решение по ОВОС и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване в защитените зони, както и предоставяне на банкова гаранция. Към момента тези условия не са изпълнени.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here