Учителка от Банско ще вдига апартаментен комплекс в курорта. РИОСВ Благоевград благослови проекта на фирма „Ника 13” с управител Нина Касапинова да строи на терен от 2141 кв.м вилно селище със застроена площ 500 кв. м и разгърната площ 1000 кв. м и общ 60 легла.
Теренът бил с предназначение земеделска земя, но е одобрено преотреждането за хотел/ вилно селище за туризъм и отдих.

Била е проведена процедура по преценяване необходимостта от извършване на оценка на въздействие върху околната среда. От лятото на 2005 г. кметът на община Банско е дал благословия за Подробен устройствен план – план за отреждане и застрояване на земята в местност Кошерината в землището на курортния град и предназначението е на земята е сменено.

Зелена светлина на проекта дават и от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, а от РИОСВ преценяват, че инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии и няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху типове природни местообитания, видове и техните местообитания, предмет на опазване в защитените зони.

 

Снимка: Фейсбук

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here