Пламен Алексиев
Община Радомир за периода от ноември 2020 г. до ноември т.г. е събрала наеми в размер на 87 169 лева, съобщи кметът Пламен Алексиев. От отдадени под наем за периода  46 помещение включително преместваеми обекти на пазарската улица „Евлоги Георгиев“  са получени приходи от 37 800 лева, а от 35 терени в регулация за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия и услуги са получени приходи в общинската хазна 49 369 лева.

За една година от ноември 2020 до ноември 2021 година общината е провела 4 тръжни процедури и са сключени 9 договора. Според Алексиев заради икономическата криза и лошото състояние на част от обектите е липсвал интерес към наемане на сгради и част от сгради под наем от общината.

Постъпилите приходи от такса за ползване на пазари,тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение са в размер на 1 070 лева, пише Mirogled.com..

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here