Обвиняемият С.Р. бил представляващ и управляващ търговско дружество „Р. 2018“, регистрирано като земеделски производител в Интегрираната система за администриране и контрол на Държавен фонд „Земеделие“.

На 16 май 2019 г. С.Р. посетил сградата на Общинска служба „Земеделие“ в гр. Благоевград, където подал заявление за подпомагане 2019 г. – форма за ЕТ/юридически лица. В него вписал кандидатстване по няколко схеми и мерки. Попълнил и подписал всички изискуеми декларации. Впоследствие заявлението било редактирано по искането на обвиняемия с добавяне на допълнителни схеми и мерки към първоначално посочените. Той приложил и Таблица за използваните парцели за 2019 г. с променено съдържание. В нея фигурирали 60 земеделски парцела с местонахождение в общините Тетевен, Троян и Севлиево, с обща площ от 272,72 ха. В действителност С.Р. нямал правно основание за ползване на тези имоти. Невярно било и че ги стопанисва и поддържа в добро екологично и земеделско състояние.

С действията обвиняемият целял управляваното от него дружество да получи субсидия в общ размер на 205 011,19 лева.

В хода на делото е била изготвена техническа експертиза от вещото лице. Според заключението му регистрираното правно основание от „Р. 2018“ ЕООД, въз основа на едногодишни договори за наем, се разминава напълно географски с местоположението на заявените за подпомагане площи.

Предстои насрочване на разпоредително заседание от съда.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here