От 27,80 на 29,30 лв. се вдигна таксата за депониране на тон отпадък на Регионалното депо за неопасни отпадъци в Разлог. Решението за скока е било взето на заседание на Сдружението на общините, собственици на депото- Банско, Белица, Разлог и Якоруда, против е бил само зам.- кметът на Якоруда. Освен е бил одобрен и харч от 185 000 лв. за непредвидени разходи по реконструкцията на клетка №5 на депото. Против е бил само представителят на Якоруда.

Заседанието се е провело в края на миналата седмица. Участвали са кметът на Разлог Красимир Герчев и зам.-кметовете на Банско Сашка Въчкова, на Белица Красимира Мавродиева и на Якоруда Беди Осман, който е бил против всички предложения, залегнали в дневния ред. Освен скока в цената за депониране и непредвидените разходи четворката са обсъдили финансирането на строителния надзор по реконструкцията на клетка №5 на ТБО и надзора по изграждащата се сепаририща инсталация на депото, които обаче не получават подкрепа, тъй като против е бил и представителят на Белица.

Допълнителното финансиране по изграждането на клетка 5 се налага, тъй като е установено, че част от дигата от м. 1 до 160-ти метър е изцяло компрометирана и не може да изпълнява устойчиво функциите си по предназначение. Направени са били предписания от експерт за премахване на дигата в и изграждането й на наново по съответната технология.

Става ясно, че за строителния надзор на реконструкцията на клетка №5 и прилежащи съоръжения на депото община Разлог е сключила договор с „Астра консулт“ ЕООД на стойност 35 988 лв. с ДДС. Съгласно закона, средствата, събрани за депониране на отпадъците, ще бъдат разходвани от отчисленията. За целта обаче е нужно решение на общото събрание на регионалното сдружение. Община Белица и община Якоруда обаче са били против, което блокира решението. Не е било прието и предложението за финансиране на строителния надзор за изграждането на сепарираща инсталация над депото. По силата на решение на сдружението от 4 декември миналата година е одобрено изграждането на инсталацията и купуване на нова техника за общо 7 536 000 лв. с ДДС. Според пазарните проучвания стойността на строителния надзор варира в максимални стойности до 2,5 % от стойността на обекта или 188 400 лв., като парите отново могат да дойдат от отчисленията за отпадъците. Решението обаче отново не е прието, тъй като не е подкрепено от Белица и Якоруда

Скокът в цената за депониране на отпадъци се мотивира с повишаването на тока и цените на основните суровини и материали, което надува разходите за експлоатация на депото. Тук против е била само община Якоруда.

През октомври община Разлог вече сключи договор с фирмите „Миле Билда” и „Алфа Билд Инженериг” за изграждането на сепариращата инсталация на стойност 6 280 000 лв. без ДДС. „Алфа Билд инженеринг” пък ще достави нужното за инсталацията оборудване за 1 666 666 лв. без ДДС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here