Служители на реда към ОД МВР – Благоевград посетиха ДГ №10 „Мак“, където запознаха децата със спецификата на тяхната професия. Нагледно те представиха и полицейската униформа, отличителните знаци и снаряжението на полицаите.
Малчуганите с интерес проследиха презентирането на оборудването, с което си служат униформените, при необходимост.
По време на срещата полицаите разясниха правилата за безопасно движение и поведение на пътя, както и важността им.
Срещата приключи с представяне на полицейския автомобил и неговата светлинна и звукова сигнализация.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here