Във връзка с разработване на Регионална програма за управление на отпадъците на РСУО Гоце Делчев – за общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово (РПУО) за периода 2021-2028 г., Общинска администрация Гоце Делчев провежда анкетно проучване за мнението на гражданите, заинтересованите страни и бизнеса по въпросите, свързани с управлението на отпадъците.
Целта на проучването е да се информира обществеността за разработването на тази стратегическа програма, да се вземат предвид и отразят изразените мнения и препоръки.
Анкетната карта е анонимна и може да бъде попълнена на следния линк https://forms.gle/eLXbtRnwWuqgfypv9 в срок до 15.01.2022 г.
Бъдете активни и отговорни към местното развитие!

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here