Иван Андонов

Председателят на Общинския съвет в Кюстендил Иван Андонов насрочи онлайн заседание на 28 октомври. Това става ясно от публикувания дневен ред на страницата на община Кюстендил, където е упоменато, че заседанието ще стартира от 14.00 часа в една от платформите за видеоконферентна връзка.

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и 17, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 62а
от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет
Кюстендил, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация и съгласно чл. 28а от ЗМСМА, заседанието ще бъде проведено
неприсъствено, от разстояние чрез системата за Безхартиено заседание на
Общински съвет Кюстендил „Електронно гласуване“, то ще се проведе
едновременно и чрез платформа за видеоконферентна връзка, отговаряща на
изискванията за мрежова информационна сигурност ZOOM, както ще се
излъчи онлайн на youtube страницата на Община Кюстендил на следния линк:
youtube.com/channel/UCKQkrITT4iApx724CC1mNOg. Гражданите желаещи да се
изказват, ще трябва предварително да заявят участието си до 25.10.2021г. в
Общински съвет Кюстендил или на email: obs_kn@kustendil.bg, които ще бъдат
вписани в системата за Безхартиено заседание на Общински съвет за изказване
в деня на заседанието и ще им бъде предоставен линк за достъп до системата
ZOOM, пише в публикуваната информация, относно проекта на дневния ред на сесията.

От нея става ясно, че ще бъдат разгледани 27 точки.

Като първа точка е залегнало, относно промяна и определяне на членския състав в постоянните комисии в Общински съвет – Кюстендил, както и приемане на последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие 2014-2020 година.

Съветниците ще гласуват и относно приемане на анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Кюстендил. Дневният ред предвижда още гласуване на вътрешни компенсирани промени по бюджета за тази година, както и финансово подпомагане по остри здравословни и социални причини на жители от Община Кюстендил. На гласуване ще бъде подложено и предложението за съществуване на паралелки в Основно училище „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2021/2022 година под допустимия минимален брой ученици.

Общинският съвет трябва да даде съгласие и за кандидатстване на Община Кюстендил по първа покана за набиране на проектни предложения по резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху роми)“, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here