Петър Паунов

До 70 000 лв. без ДДС или 84 000 лв. с ДДС ще струва извозването на боклука от Кюстендил до кв. „Филиповци” в София, където подлежи на третиране.
Кръгчетата от 115 км. се налага да се въртят, тъй като все още не е изградено регионалното депо.
До „Филиповци” пътува боклукът на всички общини в района, тъй като, след обработване и отделяне на рециклируемите материали, се намаляват отчисленията, които се плащат за отпадъците.
В поръчката е включен освен превозът на отпадъци, също и товарене, претоварване и разтоварване. Според изчисленията, на транспортиране подлежат около 12 000 тона отпадъци. Офертите на кандидатите се приемат до 1 ноември, а договорът, който ще се сключи е със срок до 31 декември 2022 г.
Както сме писали, управата в община Кюстендил, предлага вдигане на такса „смет”. Идеята се подлага на референдум, който ще се проведе на 30 октомври.
Справка показва, че за 2020 г. приходите от такса „смет” в община Кюстендил са 1 453 917 лв. Площта на община Кюстендил е близо 1 000 кв. км., със 72 населени места. Промилите от 1,4, на база които се изчислява данъкът, не са променяни от 2007 г.
За сравнение, в община Дупница постъпленията са 2 484 000 лв. при площ 329 кв. км. и 17 населени места. Приходите от такса „смет” в Кюстендилско обаче се доближават до тези, които се събират в община Бобов дол.

Екипът на община Кюстендил предлага данъкът върху недвижимите имоти и такса „смет“ да станат 1,9 промила за Кюстендил и 3, 9 промила за селата.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here