Кметът на Рила Георги Кабзималски

В понеделник удрят първа копка на рекултивацията на сметището край Рила на стойност 2 794 320 лв. Средствата са осигурени по проект на обща стойност 2 923 353,84 лв., от които 438 503,08 лв. национално съфинансиране. Изпълнител е обединението Еко Рила”, в което участват кюстендилската „Булплан инвест” на Николай Йосифов и благоеврадската „Браво стой” на Димитър Янков. Договорът за изпълнението е подписан през март тази година, а срокът а изпълнение е 270 дни.

Николай Йосифов

Поръчката касае изготвянето на работен проект за закриването и рекултивацията на сметището, извършване на дейности по техническа и биологична рекултивация, както и упражняване на авторски надзор. На терена на депото ще се извърши почистване от дървесно-храстова растителност и изкоп за опорни диги; Ще се изгради горен изолационен екран. Дейностите включват още затревяване и засаждане на дървесна и храстова растителност. Депото е с площ 52 дка, намира се на 1,8 км южно от град Рила в местността Момена.
За поръчката бяха подадени общо 4 оферти. Конкуренти на победителите бяха „Трейз Груп Холд”, ДЗЗД „Рекултивация Билд- Билднер” в състав „Руен холдинг”, „Би Ес Проект” и „Рент строй техник”, последният участник е обединение „Рекултивация на депо- Рила 2020” с участници „Маридел 2012”, „Аемджи- Еми Груп”, „Савекс” и „Одесосстрой”.

Разбивката показва, че изготвянето на работен проект струва 51 600 лв., техническата рекултивацяи 2 419 200 лв., биологичната рекултивация 64 800 лв. и авторски надзор 16 800 лв. В сметката са и непредвидени разходи 241 920 лв.

Както сме писали, с решение на Общинския съвет футболният „Пирин” получи разрешение да изгради футболни игрища на част от терена на рекултивираното сметище.

Изпълнителният директор на ФК „Пирин“ Ива Уорън е представила пред кмета на общината Георги Кабзималски инвестиционно намерение във връзка с изграждането на терените.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here