Община Костинброд съвместно с “Unitrade 2011” организира кампания за събиране на масово разпространени отпадъци от бита от територията на Община Костинброд.
Кампанията има за цел да улесни жителите на общината, които нямат физическа и техническа възможност да извозят своите суровини до пунктовете.
Кампанията стартира на 23-24 октомври 2021г., като предвиждаме организирането на извозване в определени дни през есента.
Заявки може да подадете на тел: 0878/ 44 82 83-Община Костинброд.
Материалите, които ще се събират, следва да бъдат изнесени и до тях да бъде осигурен достъп.
ИУЕЕО- излязло от употреба електрическо и електронно оборудване- по ценоразпис
Печки, хладилници, перални, микровълнови фурни, телевизори, монитори и друга техника;
ОЧЦМ-отпадъци от Черни и Цветни метали- по ценоразпис
Желязо, мед, месинг, алуминий, олово, неръждаема стомана и други;
НУБА-негодни за употреба батерии и акумулатори- по ценоразпис;
Хартия- по ценоразпис;
Пластмаса-битова- по ценоразпис;
Излезли от употреба автомобилни гуми-безвъзмездно предаване.

1 коментар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here