При СПО в област Благоевград провериха 126 камиона и 24 автобуса, 34 са нарушенията

В ход е специализирана полицейска операция с основна насоченост към осигуряване на безопасността на пешеходците

 

За повишаване на безопасността на движението по пътищата и ограничаване на предпоставките за настъпване на ПТП, в периода от 15.10.2021 г. до 24.10.2021 г. се провежда специализирана полицейска операция, чиято основна цел е осигуряване на безопасността на пешеходците. От полицейските служители ще се осъществява контрол за внезапно навлизане и неправилно пресичане на пътното платно от пешеходци, преминаване на пешеходци на забраняващ сигнал на светофарните уредби, пресичането на нерегламентирани места, както и неосигуряване на предимство на пешеходци от водачи на ППС. В хода на операцията ще бъде извършен оглед на пътната мрежа, като при констатирани недостатъци –липса или деформирани пътни знаци, а също и липсваща или неясна пътна маркировка ще се изготвят писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя. Особено внимание ще бъде обърнато на инфраструктурата, касаеща пешеходното движение в района на обозначени пешеходни пътеки – наличие на пътни знаци, ясно различима пътна маркировка и наличие на достатъчна осветеност, чрез подходящо улично осветление.

От 11 до 17 октомври бе проведена специализирана полицейска операция за контрол на товарните автомобили и автобусите. Проверките се осъществяваха от смесени екипи – на Пътна и Охранителна полиция и на служители от Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“. Основното, за което се следеше е спазване на времето за почивка, недопускане на претоварване на товарните автомобили, спазване на скоростните режими и недопускане на управление след употреба на алкохол или наркотични вещества.

В хода на операцията, на територията на област Благоевград бяха проверени 126 товарни автомобила с констатирани 26 нарушения и 24 автобуса с установени 8 нарушения.
Вижте видеоканала ни:


1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here