Фирма с 10 лв. капитал ще дърпа до 6 292,84 куб. м минерална вода годишно от находище „Гулийна баня“, с. Баня, община Разлог. Местният парламент в Разлог одобри заявлението за водовземане, което е със срок до 1 март 2036 г. на управителя на фирма „Авен 2004” Костадин Гърменов. Одобреното количество е до 0,2 л/сек – средноденонощен дебит на черпене. Вече има съставен проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми. Искането беше одобрено с 18 гласа „за”, въздържа се от гласуване Пламен Хаджиев.

Минерална вода ще продължи да тече и към семейния хотел в село Баня на Камен Колчев. Колчев е дал заявка за удължаване с още 5 години на разрешителното за водовземане, което е получил през 2016 г.
Вижте видеоканала ни:


1 коментар

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here