30 000 лв. даде община Банско за болницата в Разлог, К. Дурчов: Даренията не се харчат целесъобразно!

Костадин Дурчов

Съветниците в Банско дадоха съгласие да бъде отпусната сумата от 30 000 лв. за финансово подпомагане на „Многопрофилна болница за активно лечение – Разлог“ ЕООД за закупуване на ренгенов апарат. Сумата да бъде осигурена от намаление на издръжката на Общинска администрация, и прехвърлена при актуализация на бюджета на Община Банско в дейност „Многопрофилни болници за активно лечение“, параграф „Капиталови трансфери на нефинансови предприятия“ от бюджета на Община Банско за 2021г.

Костадин Дурчов от БСП беше против и обясни несъгласието си така: „Искам да дам обяснение, че гласувах „въздържал се“ за помощта за болницата. Не че имам против да се отпускат средства на болничните заведения, а е един вид несъгласие с управлението на болницата в Разлог. „Ротари клуб Банско-Разлог“ направи дарение на две линейки, които не се използваха по предназначение дълго време. Използваше се частна линейка, на която явно се заплащаха пари от болницата или от болният. Не съм съгласен с начинът по, които ръководството на болницата използва даренията и оборудването и затова гласувах „въздържал се“.“
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here