Безкритично съветниците в Банско приеха отчета за бюджета на кмета Иван Кадев

Заместници на Загорчин *в средата* са Александър Весков и Костадин Дурчов , до тях е кметът Иван Кадев
На редовното си заседание, общинските съветници очаквано одобриха отчета на бюджета на Община Банско за 2020 г. С единодушие на всички присъстващи съветници бе приета и информацията за текущото изпълнение на тазгодишния общински бюджет към 30 юни 2021 г.
Във връзка със сключения договор между Община Банско и Министерство на труда и социалната политика за безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” за проект ”Патронажна грижа + в община Банско”, съветниците възложиха изпълнението му, като услуга от общ икономически интерес, на общинско звено „Домашен социален патронаж”. Проектът ще се изпълнява в продължение на една година – до 16 октомври 2022 г. Той ще предостави възможност на над 30 възрастни хора с ограничения, в невъзможност за самообслужване или с увреждания, да получат подкрепа от обучен екип в домашна среда.
На заседанието беше одобрено и споразумението за сътрудничество между Община Банско и общините Любляна/Словения/, Осиек /Хърватия/, Бергамо /Италия/ и Сосновиец /Полша/. Съвместната дейност на общините е във връзка с изпълнение на проектно предложение „BeePathNet – Reloaded” по програма „URBACT III” за увеличаване броя на градските пчелари.Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here