Калоян Илиев
„Центърът за Подкрепа и Личностно Развитие в Ихтиман е голямана изненада за децата в Ихтиман за новата учебна година, базата е преобразена до неузнаваемост под грижите на директора Валентина Младенова Петрова.Тя е с 33 години педагогически стаж, директор е на Центъра за Подкрепа и Личностно Развитие от 2018 година.“
Това съобщи кметът на община Ихтиман Калоян Илиев.
„Колективът е малък, но се харесахме и сработихме веднага и нещата започнаха да се случват. Повечето хора не знаят какво е ЦПЛР-ОДК, затова искам да обясня, че това е бившият Пионерски дом.

Разполагам с 4 човека педагогически персонал, професионалисти в своята област. В центъра има четири школи по следните направления: „Школа по Изобразително изкуство“, ръководена от главен учител доктор Елена Серева, „Школа по Приложно изкуство“, ръководена от учител Вера Димова, „Школа по Английски език“, ръководена от старши учител Цветанка Александрова и „Школа по футбол“, ръководена от старши учител Георги Караджов.“- разказва директорът и добавя:

„Искам да подчертая, че обучението е безплатно. Провеждаме и лятна работа с деца през месеците юни, юли и август. Обучението ни е изнесено в детските градини и училища, като с големите ученици провеждаме занятия в центъра. Със средства от нашия бюджет бяха премахнати старите плочки и ги заменихме с нови, след което дворът ни придоби приветлив вид. Не спряхме до тук. Започнахме работа по проекти, като ги разработихме и спечелихме два. Първият спечелен проект на стойност 20 000 лева беше по НП ,,Оборудване със съвременни средства ЦПЛР, обзавеждане на кабинет по Изобразително изкуство. Кабинетът беше обзаведен с нови мебели, стативи за рисуване, таблети за учениците, принтери, уредба и всеки учител притежава личен лаптоп за провеждане на онлайн обучението. Бяха закупени материали, образователни книжки и литература по Изобразително изкуство. Обновихме дворното пространство по втория спечелен проект, който е по програма на Министерството на околната среда и водите, за Чиста околна среда с тема ,,Творчество и знания на двора – в кътче сред природата“. Направена и монтирана беше беседка, пейки, кошчета за отпадъци, къщички за книги, къщички за птици, бяха засадени туи, закупихме и мултимедия. Създадохме и две постоянни галерии в центъра по Изобразително и Приложно изкуство, където децата представят своите творби. Работим по създаването на музей, от създаването като пионерски дом, до сега. Разработихме проект по НП ЦОИДУЕМ, което означава работа с деца от етнически малцинства и чакаме одобрение. Кандидатствахме и за електронен дневник. Получаваме признание от Община Ихтиман, Регионалния инспекторат и Министерство на образованието. Всичко, което правим с моя колектив е за децата на нашата община, за тяхното качествено образование. През изминалата година спечелихме много награди на общинско, национално и международно ниво, с което се гордеем. Това ни дава стимул, че сме на прав път. Тази година сградата беше санирана, подмени се дограмата, заради което сме изключително благодарни на общинското ръководство. Смятам, че когато се възпитава в децата усет към красивото и сградата трябва да е красива. Школата по Приложно изкуство украси сградата с пана, които изразяват сезоните.
Накрая ще кажа, че нашата мисия, като учители не е лека, но е благодатна. Когато видиш радост в очите на децата от направеното, това ни стига! Наясно съм, че не всеки наш ученик ще стане художник или футболист, но не това е нашата цел. В центъра има 29 групи и 463 ученика, които е достатъчно да станат добри хора, с поглед към красотата на нашата природа и държава! Искам всички да знаят за нас и да говорят за центъра с уважение и респект, което ще оправдае нашата мисия. Нека си пожелаем здрава и успешна учебна година!“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here