Кметът на общината Вл. Георгиев днес се показа от ремонт в село Доспей.

КЗК върна за поправителен на община Самоков решение за избор на изпълнител на поръчка за улични ремонти за над 1,6 млн. лв. От антимонополният орган отсичат, че „Бекастрой” са били избрани, без да са обосновани мотивите за това. До казуса се стига след жалба от благоевградската фирма „Галчев инженеринг”, на които общината ще трябва да брои 4550 лв. разходи около тъжбата на решението, обявено за незаконосъобразно.
Обществената поръчка е на обща стойност 2 020 333,33 лв. без ДДС и касае основен ремонт на улици в община Самоков и текущ ремонт на улици и тротоари по селата в общината, които са обжалвани. От август месец са факт договорите с „Бекастрой” за ремонт на тротоари в Самоков, четвъртата обособена позиция е изграждане на велоали в Самоков и Боровец и последната изграждането на паркинг в Самоков. Самоковското дружество е било единственият кандидат в тази част на поръчката.
От „Галчев инженеринг” оспорват поучената от тях оценка, а също и тази на конкурента им от „Бекастрой”, които са наградени с максималните 50 точки. Благоевградчани твърдят, че било абсурдно за иновативни техники и условия да се приемат посочените от БКС.
От община Самоков се бранят, че техническото предложение на Галчеви не съдържало качествени мерки, свързани с гарантиране и повишаване качеството на изпълнение.
В крайна сметка КЗК отменя взетото от администрацията на кмета Владимир Георгиев решение. В решението по казуса е записано, че в КЗК не откриват мотивите на комисията към общината, с които на „Галчев инженеринг” са дадени минимумът от 30 точни, а на БКС максимумът от 50.
Така частта от поръчката на обща стойност 1 685 900 лв.се връща в община Самоков, където ще трябва да разгледат отново документите.
Става дума за ремонт на на ул.“Димчо Дебелянов“ за до 65 000 лв., на ул.“Сан Стефано“ за до 37 600 лв., ул.“Генерал Раздишевски“ за до 25 500 лв. Още една улица в Самоков за до 28 300 лв. и три в Драгушиново със заложени стойности до106 000 лв.,187 000 лв. и 36 500 лв.
Предвиденият ресурс за текущ ремонт на улици и тротоари в Самоков и населените места е с прогнозна стойност 1 200 000 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here