Има куп сигнали срещу работата на фирмата, а нещата продължават в същия дух

Кметът Вл. Георгиев: Фирмата изпълнител е „Парсек Груп“, в обществените поръчки няма процедура за избор на „кадърни“ и „некадърни фирми“

Петър Георгиев

„Работници на фирмата, извършваща подмяната на водопровода в „Легето” в Самоков на няколко пъти направиха аварии на газопровода на „Комекес”. Хвърлят камъни по газовата тръба, ще вдигнат града във въздуха.”, това обяви на сесия в Самоков съветникът инж. Петър Георгиев, който е управител на газоразпределителното дружество. Той отправи питане към кмета Владимир Георгиев относно ремонта, като уточни, че са подадени куп сигнали за неуредици около ремонта в „Легето”, но работата си вървяла все в този дух.

По улиците  Христо Смирненски” и ”Захари Хаджигюров” в южната част на Самоков, известна  на самоковци като „Легето”, се изграждат 226 метра от главен колектор 2, както и 185 м отливен канал за 420 000 лв.

„Неколкократно газоразпределителното дружество ”Комекес” сигнализира общинска администрация за съществени проблеми при работата на фирмата изпълнител „Парсек Груп”ЕООД. Правят се аварии на газопровод и поземлен кран и ред други неспазвания на техническите изисквания при ремонта на подземната инфраструктура. Въпреки подадените сигнали, работата продължава по същия начин. Вече близо месец ремонтните работи създават неудобства и на шофьорите. Част от газопроводната разпределителна тръба, захранваща над 300 домакинства и обществени сгради, е оставена открита, което създава предпоставки за нови аварии. Как е избрана фирмата изпълнител, какъв е обемът на работата и стойността на проекта, има ли гаранции за добро изпълнение, кой извършва надзора, кога се предвижда да завърши строителството”, отправи питания Петър Георгиев.

Владимир Георгиев

Кметът Владимир Георгиев отговори, че изпълнител е софийската фирма „Парсек Груп” от София. Средствата в размер на 421 333 лв. с ДДС са отпуснати от Министерство на финансите. За осъществяването на проекта се чака вече 10 години, тъй като нямало финансиране.

„Община Самоков финансира актуализацията на работния проект, строителния и авторския надзор, стойността на сключения договор с „Парсек Груп” е за 419 хил.лв. Гаранцията по договора е 5% или 17 442лв., която е внесена преди сключването на договора. Неустойката при неизпълнение е 20% от общата стойност на договора, при забава на обекта 5%. Инвеститорски контрол се извършва от определен по заповед на кмета служител към общината. Строителният контрол е възложен на фирма „Техно Строй Инвест консулт” ЕООД, която е избрана след обществена поръчка. Срокът за изпълнение е 90 календарни дни от откриването на строителната площадка, което е станало на 2 юни. Предвиждаме обектът да бъде завършен в края на октомври, ако метрологичните условия позволяват. Уведомени сме за всички аварии по газопреносната мрежа, неколкократно са провеждани разговори с техническия ръководител на обекта за укрепване на съоръжението.”, заяви градоначалникът.

Петър Георгиев обаче продължи: „На място случайно мина специалист, който даде акъл на работниците как да свършат работата, а те го гонят и казват, че имали работа само с господин кмета. „Ти си никои, махай се от обекта му казват”, а те хвърляха камъни върху газовата тръбата. Ще вдигнат целия град във въздуха. Но след като кмета казва, че всичко е наред, аз приключвам да коментирам.”, сподели инж. Георгиев. Кметът го репликира и заяви, че нямало как по процедурите за обществените поръчки да си избира кадърни и некадърни фирми.

След сесията пък съветници коментираха, че Петър Георгиев е и управител на „Комекес”. „По силата на какъв договор общината асфалтира улици след газификации, извършени от фирма „Комекес“, общината да не налива пари в частна фирма? Точно преди празника на града Петър Георгиев разкопа цялата ул.”Захари Хаджигюров”, „Митрополитска”, бул.”Искър” също? Ако обикновен човек иска да прекопае и да си смени тръбата за водопровод, му се искат скици и бол документи от общината, плаща се депозит. „Комекес” има ли договор с общината? Фирмата от 4 години не е възстановил една улица след газификация. Инж. Георгиев скача когато проблемът касае пряко него и непрекъснато се хвали, че „Комекес” правила много за самоковци и непрекъснато реве, че трябва да му се помага. В заявките и договорите за асфалтиране на улиците пише след газификация. По наредба №5 сме приели, че всеки, който копае си възстанови.”

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here