Община Радомир предизвиква всички любители на обектива, на Фотоконкурс „Радомир- през моя обектив”, а победителите ги очакват награди.
РЕГЛАМЕНТ ЗА ФОТОКОНКУРС: ИЗИСКВАНИЯ:
Фотографиите трябва да са изцяло авторски. Всеки автор може да участва с максимум 5 снимки на различни обекти. Снимките трябва да са не по-стари от 1 година. Снимките трябва да са в дигитален формат, а фотографиите могат да включват значими сгради, пейзажи, паметници или събития на територията на община Радомир. Трябва да са придружени с кратък текст, описващ обекта или събитието. Не се допускат допълнителни обработки по снимките.
РЕГИСТРАЦИЯ И СРОК ЗА УЧАСТИЕ:
Снимките трябва да бъдат изпратени до 15. 10. 2021г. включително. Регистрацията за участие и изпращане на снимки става на адрес: kosd_radomir@abv.bg. Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има следната информация:
Заглавие на снимка.Трите имена на фотографа.Телефон за връзка.Текст, описващ снимката. Дата на заснемане (по възможност). За лица под 18 години – име на родител/настойник.
До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация.
ЖУРИ В ТРИЧЛЕНЕН СЪСТАВ ЩЕ ОПРЕДЕЛИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА FACEBOOK СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНА РАДОМИР НА 20.10.2021г. ПОБЕДИТЕЛИТЕ ЩЕ БЪДАТ НАГРАДЕНИ НА 26. 10.2021г.
Отваряне на снимката

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here