Фирма „ЕВРОБИЛД“ ООД , представлявана от инж. Тенко Янев със седалище  Бургас е депозирала в РИОСВ София инвестиционно предложение за монтиране на инсталация за произвеждане на електроенергия на територията на Заводите за тежко машиностроене в с. Червена могила, община Радомир, пише Mirogled.com.

Тя ще бъде разположена в хале на промишлената площадка с площ 31 081 кв. м.  Фирмата предвижда изграждане на газов двигател за производство на електроенергия с изходна мощност 9,7 MW за единица и напрежение и честота на генератора 11 000 V и 50Hz. Произведената електроенергия ще се продава в преносната енергийна мрежа.

Инсталацията ще ползва ко-генеративна технология, която позволява да се намалят значително вредните емисии в околната среда и да се повиши ефективността на производството. Коефициентът на полезно действие /КПД/ е над 90%. Инсталацията ще има възможност за непрекъснат режим или прекъснат и ще се обслужва от 1 човек. За момента не се предвижда използването на остатъчната топлинна енергия.

Площадката, но която ще се изгражда инсталацията е собственост на дружество „Леяро-ковашки машиностроителен комплекс“ ЕООД.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here