Дупничанката Александра Балабанова, която строи вилно селище в Самораново, чертае планове да вдига къщи за гости и в село Дяково.

На заседание идната седмица Общински съвет Дупница ще гледа искането на Балабанова за разрешение за изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване на два имота с площ 1200 кв. м и 1000 кв.м в село Дяково. Става ясно, че земята се намира в местността Голио рид и представлява нива. Целта е тя де се преотреди за курортна дейност, за може да се построят къщи за гости.

Касае се за ниско застрояване с височина до 10 м или до 3 етажа, плътност на застрояването 20%÷50%. Електрозахранването на новопредвидената сграда е обезпечено от съществуващ трафопост, намиращ се в близост до имота. Има възможност и за включване към водопроводната мрежа, а за отвеждане на отпадните води ще се ползва водоплътна изгребна яма.

За осъществяването на плановете обаче ОбС трябва да одобри заданието за проектиране и да разреши промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, с което да се даде зелена светли за изработването на ПУП.

Както информирахме, през февруари Александра Балабанова получи разрешение от ОбС Дупница към имота й в Самораново да потекат вода и ток. Съветниците дадоха съгласи за прокарването до терена в селото, който тя е закупила през лятото на миналата година, на трасета за водоснабдяване и захранване с ток. Имотът касае земя в местността Воденичката. На сесията стана ясно, че намеренията на бизнес дамата са да вдигне на място 6 къщи за гости. Съветници коментираха, че солидна строителна фирма е ангажирана с изграждането.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here