Директорът на ТЕЦ „Бобов дол” Л. Спасов: Щастлив съм, че общината ни подкрепи за газовото трасе, целта ни е да минем изцяло на газ

Централата е най- големият данъкоплатец в Бобов дол. На снимката директорът Л. Спасов е в компанията на кмета Елза Величкова. Двамата присъстваха на откриването на ремонтираната детска градина в миньорския град, от централата дариха обзавеждане за детското заведение.

„Радостен съм, че местната управа подкрепя нашите инвестиционни проекти, защото съм силно убеден, че това е правилният път за развитието на ТЕЦ Бобов дол.”, обяви директорът на централата инж. Любомир Спасов.

Ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ и на общината на откриването на ремонтираната детска градина в миньорската община. Централата дари оборудване за детското заведение.

„Засега става въпрос само за прокарване на природен газ за горелките, благодарение на което ще спрем да използваме мазут при разпалване на всеки от нашите котли. На следващ етап ще е внедряването на природен газ като допълнително гориво за производство на енергия.

Остава ни само да получим „Да“ от РИОСВ! Цялата процедура ще се извърши на 3 етапа. Първият е присъединяване към мрежата, следва въвеждане в експлоатация на газовата система и съответно захранване на разпалващите газови горелки на парогенераторите. На финалния етап ще се извърши монтаж на 4 газобутални двигатели, които ще пристигнат от Финландия и ще са с мощност 9,73мв.“, каза инж. Спасов.

Директорът подчерта, че преминаването към екологични източници на енергия е единственият начин да се запазят работните места на хилядите местни жители, които имат поминък благодарение на функционирането на ТЕЦ Бобов дол.  Реализирането на инвестициите за смяна на основното гориво ще допринесе за подобряване на качеството на въздуха в района на централата.

Припомняме, че за заседанието на местния парламент в Бобов дол ТЕЦ-ът поиска и получи предварително съгласие от Общинския съвет за изработване на подробен устройствен план и парцеларен план за изграждане на газова връзка и газоразпределителна станция за захранване с природен газ. От дружеството заявиха и искане за учредяване на вещно право на строеж и сервитут на ТЕЦ „Бобов дол”, които планират за тяхна сметка да изградят нужните съоръжения. Централата иска да създаде автоматична газорегулираща станция върху поземлен имот с 3135 кв.м. в местността Царски върби.

„Според изчисленията въвеждането на природен газ в горивния микс ще повиши с 13% коефициента на полезно действие в Централата.“ каза инж. Спасов.

От „Булгарстрансгаз” вече дадоха разрешение на ТЕЦ Бобов дол за присъединяване към националната газопросна мрежа, като вече са определени местоположението и точката на присъединяване към автоматичната газорегулираща станция.

През пролетта е входирано инвестиционното намерение до РИОСВ за процедурата по одобрение за присъединяване към националната газопреносна мрежа на Булгартрансгаз. Плановете са да използват през 2022 година 99 000 хил.куб.м., през 2023 година 165 000 хил.куб.м., а през 2024 година 168 000 хил.куб.м. природен газ.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here