Съветници от Банско обвиняват кмета в поръчкови статии, Ив. Кадев: не зная за какво говорите!

Кметът Иван Кадев Иван Кадев - Задължения Кметът на общината (чл.44 от ЗМСМА) 1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината; 2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи; 3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация; 4. Отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби; и др.

Лидерът на ВМРО в Банско Костадин Дурчов, ВрИД председател на Общински съвет-Банско съобщи, че общински съветници излизат с декларация срещу кмета на Банско Иван Кадев, бивш шеф на полицията в града, че общинска администрация е използвана за мръсни публикации в пресата.

Иван Кадев, Благой Милев, Костадин Дурчов

Това стана на последното заседание на общинския съвет, от общо 17 съветника присъстват 16. Кадри Туталъ отсъства по уважителни причин.

„Колеги преди за започнем заседанието първо искам да прочета една декларация до Иван Кадев-кмет на Община Банско от група общински съветници на общински съвет  Банско.

Костадин Дурчов, Мартин Бориков и Костадин Атанасов

Група общински съветници изразяваме своето възмущение към публикациите от страна на общински служители, уронващи авторитета на същите. Общинският съвет и орган, който е формиран от хора, избрани от жителите на Община Банско за да защитават интересите им. Ние имаме отговорност към тях и достойно изпълняваме своите поети ангажименти, спазвайки закона.

Г-н Кмет, молим да вземете отношение по този въпрос и да предприемете мерки спрямо съответния служител. Ваше задължение е да пазите авторитета на Общинския съвет и неговите членове“.

Кметът Иван Кадев изглеждаше наистина иземен:

„Уважаеми г-н заместник-председател, уважаеми общински съветници,  колеги, аз от тази декларация не можах да разбера по какъв повод е и за кой общински служител става въпрос. Надявам се това да бъде изяснено със съответните доказателства, защото действително трябва да се пази авторитета на Общинската администрация и на Общинския съвет, но и на целия град. Ние тук сме избрани от хората за да носим отговорности и да отговаряме за морала в средите както в Общинска администрация, Общинския съвет така и за цялата община. Недоумявам какъв е поводът, и ако има нещо конкретно моля да бъде споменато за да знаем какво отношение да вземем. Действително Ви казвам, че не знам за какво става въпрос и мисля, че е редно да се говори с имена. Така „група съветници“, „общински служител“ е малко хвърлено във времето и пространството това е нещо, което трябва да бъде доказано.“

“ Има документи, които ще Ви бъдат предоставени по канален ред.“- категорични са съветниците.
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here