Росица Борисова, общински съветник на ГЕРБ

„ГЕРБ приветства проекта на ТЕЦ „Бобов дол” да премине на газ. Затова днес дадохме съгласието си по входираното от директора на централата инж. Любомир Спасов искане за прокарване на газово трасе през общински имоти.” Това съобщи общинският съветник от ОбС Бобов дол Росица Борисова и добави: ”На заседанието на Общинския съвет днес стана ясно, че за момента става въпрос само за прокарване на газ за горелките на централата, с което ще се замени мазутът. На по- късен етап ще е пълното въвеждане на синьото гориво. Аз лично, а и колегите ми смятаме, че това е правилният път за ТЕЦ „Бобов дол”. Важно за целия регион е да се запазят работните места, но също е важно и здравето на хората и да пазим природата.” Както вече информирахме, ТЕЦ „Бобов дол” поиска предварително съгласие от ОбС в миньорския град за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/- Парцеларен план /ПП/ за изграждане на газова връзка и газоразпределителна станция за захранване на централата с газ. Също и съгласие за учредяване на вещно право на строеж и сервитут на ТЕЦ – Бобов дол, който за своя сметка да изгради нужните съоръжения. Ще се прави газапроводно отклонение – високо налягане, присъединителен газопровод, кабелна линия ниско напрежение. В момента терените са ливади в землището на Големо село и са публична общинска собственост. Централата иска да изгради автоматична газорегулираща станция върху поземлен имот с площ 3135 кв.м в местността Царски върби. От ТЕЦ „Бобов дол“ от пролетта са входирали в РИОСВ документите за процедура по одобрението за присъединяване към националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“. Плановете са тецът да ползва през 2022 г. 99 000 хил. куб.м годишно, през 2023- 165 000 хил., а през 2024 г. 168 000 хил. куб.м природен газ за годината. Изчисленията показват, че нововъведението ще повиши с 13% КПД-то. От „Булгартрансгаз“ вече потвърдиха, че ТЕЦ „Бобов дол“ може да се присъедини към газовото трасе, като са определени местоположението и точката на присъединяване към автоматичната газорегулираща станция. Трансформацията, която чака само зелена светлина от РИОС, включва три етапа. Присъединяване към мрежата, въвеждане в експлоатация на газова система на площадка в централата и захранване на разпалващите газови горелки на парогенераторите. Финалният етап е монтирането на 4 газобутални двигатели, които ще дойдат от Финландия и ще са с мощност 9,73 MW.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here