Всички домакинства от с. Крайници, заплатили такса за самостоятелен добив на дърва за огрев, са получили дървата си, категорични са от ЮЗДП

 

Във връзка с публикация в регионален вестник от 14 септември 2021 г. със заглавие: „Горски стражар от „ДГС Дупница“ събра от жители на Крайници 10 000 лв. от позволителни за добив на дърва за огрев и отпраши в чужбина“, Югозападното държавно предприятие прави следното уточнение:

Всички домакинства от с. Крайници, заплатили такса за самостоятелен добив на дърва за огрев от „ДГС Дупница”, са получили дървата си. Те не са ощетени от действията на горския стражар Стефан Костадинов, тъй като сумите се събират непосредствено преди транспортирането на дървесината. Длъжностното лице не е отчело своевременно в касата на стопанството сумите от събраните такси за периода от 24.08 до 6.09.2021 г. съгласно установения вътрешен ред в „ДГС Дупница”. За това време са предоставени 150 пл. куб. метра дърва на обща стойност 9220,80 лв. с ДДС.

По повод констатираните нарушения на Стефан Костадинов е наложено дисциплинарно наказание „Уволнение”. Към настоящия момент той е в неизвестност, поради което от ръководството на ЮЗДП и „ДГС Дупница” са предприети спешни мерки за уведомяване на Районна прокуратура за образуване на досъдебно производство.

Във връзка с организацията по снабдяване на местното население с дърва за огрев директорът на „ДГС Дупница” е издал заповед, с която е определен реда, по който лицата, включени в предоставените от кметовете на населени места списъци, могат сами да си добият дърва.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here