Йордан Ангелов
Непосредствено преди започване на новата учебна 2021/2022 година проведохме работна среща между директорите на всички образователни институции на територията на община Костенец, съобщи кмета Йордан Ангелов.
 
На срещата бе обсъдена готовността за започване на работа в детските градини и училищата в условията на коронавируса.
Директорите са взели необходимите мерки и имат готовност да стартират занятия.
Тази година обстановката на 15-септември ще бъде близка до миналогодишната.
Съгласно заповед на МОН директорите трябва да създадат организация за „стъпаловидно“ начало на празненствата в зависимост от броя на учениците в съответните класове. Това ще бъде съобразено.
На всички директори връчихме поздравителни адреси и цветя от ръководството на община Костенец.
Най – сърдечно желаем здрава, успешна и присъствена учебна година на всички, заети в образователния процес.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here