Христо Чобанов и Любен Чорбаджийски строят къщи за гости и търговски обект в с. Баня. Съветниците в Разлог разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – ПЗ – план за застрояване с отреждане за „Търговски обект” и „Къщи за гости“ в  местн. „Гладно поле”, земл. на с.Баня, общ.Разлог, при спазване на ограничителните линии на застрояване и устройствените показатели за зона Жм – жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина:Плътност на застрояване – 60%,Кинт – 1.2,Нкк – 10м.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here