Владимир Москов

Общинските съветници в Гоце Делчев решиха да се отдадат под наем 10 магазина чрез публично оповестени конкурси за срок от седем години. Обектите са включени в капитала на „Общински пазари“ ЕООД гр.Гоце Делчев. Обликът на пазара в Гоце Делчев е напълно обновен от ноември месец на 2020 г., покрита площ е увеличена с 650 квадратни метра, където ще се продават промишлени стоки. На нея са обособени 30 еднакви работни места, разположени в определен ред.

„Проведени са няколко разговора с търговците, които са се споразумели да теглят жребий за местата, където да поставят сергиите си. Общата вертикална планировка на новия пазар обхваща 1 200 квадратни метра и е настелена с павета.

В съседство с тази площ се намира сграда – собственост на пазара, която вече е реконструирана. Покривът е изцяло подновен, ремонтирани са и двата етажа. Горният е даден под наем след проведен търг.

В реконструираната сграда са обособени седем нови търговски обекта. Предстои завършването и на последния. Цялостният облик на обекта ще се оформи след приключване на ремонтните дейности на пристройка към сградата.

Изграждането на покрития пазар и ремонтът на сградата са извършени като обществена поръчка на стойност 249 хиляди лева без ДДС, от които около 150 хиляди лева са собствени средства, а останалите – от кредит.“- съобщиха от кабинета на кмета Владимир Москов.

Направен е ремонт и на пазара за селскостопанска продукция – нова подредба на масите и смяна на покрива.

Ще се създаде и нова организация на движението между двете площадки – за промишлени и за селскостопански стоки, което ще улесни движението на хората по улица „Солун“ и това на превозните средства.

„Много отдавна сме правили предложения до Общинския съвет за изграждане на покрит пазар за продажба на промишлени стоки и за реконструкция и модернизация на съществуващата част, но по една или друга причина решение не се вземаше. Имахме готовност да направим това още преди 5-6 години. В настоящия Общински съвет срещнахме разбиране и през октомври 2017 година той гласува за започване на промените. Идеята беше сергиите от улицата да бъдат пренесени, за да се облекчи движението на клиентите, да предпазим търговците от силно слънце и валежи, както и да запазим стоките им“ – казва Ангел Баталов – управител на търговско дружество „Общински пазари“ – ЕООД.

 

Вжте конкретните параметри за всеки обект:

1. Помещение, с площ от 320 квадратни метра, предназначено за производствена дейност, при
следните конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:
* Месечен наем – не по-малко от 950.00 /деветстотин и петдесет/ лева на месец, без включен
данък върху добавената стойност – 30 точки;
* Авансово плащане на наеми – 50 точки;
* Инвестиционна програма – 20 точки.
Минимални изисквания:
не по-късно от три месеца от подписване на договора за наем;
подмяна на покрив на помещение за технологична почивка и отдих с площ от 40 кв.м. за
минимална сума на ремонта от 1500 лева
шумоизолация на производствено помещение за минимум 500 лева на площ от 20 кв.м.
 ремонт санитарно помещение за минимум от 1500 лева;
 ремонт на аварийна стълба за минимум 1500 лева.
2. Помещение, с площ от 150 квадратни метра, предназначен за производствена дейност, при
следните конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:
* Месечен наем – не по-малко от 450.00 /четиристотин/ лева на месец, без включен данък върху
добавената стойност – 30 точки;
* Авансово плащане на наеми – 50 точки;
* Инвестиционна програма – 20 точки.
Минимални изисквания:
не по-късно от три месеца от подписване на договора за наем;
 ремонт на санитарен възел за минимум 1000 лева;
измазване и боядисване на складово помещение от 30 кв.м. за минимум 800 лева;
поставяне на два броя тенти на входовете на помещенията по проект на дружеството за минимум
500 лева.
Минимално изпълнение за срок от 3 месеца.
3. Помещение, с площ от 50 квадратни метра, предназначен за търговска дейност, при следните
конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:
* Месечен наем – не по-малко от 250.00 /двеста и петдесет/ лева на месец, без включен данък
върху добавената стойност – 30 точки;
* Авансово плащане на наеми – 50 точки;
* Инвестиционна програма – 20 точки.
Минимални изисквания:
не по-късно от три месеца от подписване на договора за наем;
 ремонт на покрив на помещение с площ от 80 кв.м. за минимална сума на ремонта – 2000 лева;
 ремонт на санитарно помещение за минимум от 650 лева;
поставяне на тента по проект на дружеството за не по-малко от 250 лева.
4. Павилион №1, с площ от 32 квадратни метра, предназначен за търговска дейност, при
следните конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:
* Месечен наем – не по-малко от 270.00 /двеста и седемдесет/ лева на месец, без включен данък
върху добавената стойност – 30 точки;
* Авансово плащане на наеми – 50 точки;
* Инвестиционна програма – 20 точки.
Минимални изисквания:
не по-късно от три месеца от подписване на договора за наем;
 ремонт на покрив на помещение с площ от 35 кв.м. за минимална сума на ремонта – 900 лева;
подмяна на дограма на 20 кв.м. за сума от 2000 лева;
 външно боядисване на 15 кв.м. за сума от 200 лева;
поставяне на тенти по проект на дружеството за не по-малко от 400 лева.
5. Павилион №2, с площ от 16 квадратни метра, предназначен за търговска дейност, при
следните конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:
* Месечен наем – не по-малко от 150.00 /сто и петдесет/ лева на месец, без включен данък върху
добавената стойност – 30 точки;
* Авансово плащане на наеми – 50 точки;
* Инвестиционна програма – 20 точки.
Минимални изисквания:
не по-късно от три месеца от подписване на договора за наем;
 ремонт на покрив на помещение с площ от 20 кв.м. за минимална сума на ремонта – 500 лева;
подмяна на дограма на 4 кв.м. за сума от 400 лева;
 външно боядисване на 7 кв.м. за минимална сума от 100 лева;
6. Павилион №12, с площ от 32 квадратни метра, предназначен за търговска дейност, при
следните конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:
* Месечен наем – не по-малко от 170.00 /сто и седемдесет/ лева на месец, без включен данък върху
добавената стойност – 30 точки;
* Авансово плащане на наеми – 50 точки;
* Инвестиционна програма – 20 точки.
Минимални изисквания:
не по-късно от три месеца от подписване на договора за наем;
 ремонт на покрив на помещение с площ от 40 кв.м. за минимална сума на ремонта – 1000 лева;
 външно боядисване на 40 кв.м. за минимална сума от 500 лева.
7. Павилион №14, с площ от 44 квадратни метра, предназначен за търговска дейност, при
следните конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:
* Месечен наем – не по-малко от 220.00 /двеста и двадесет/ лева на месец, без включен данък
върху добавената стойност – 30 точки;
* Авансово плащане на наеми – 50 точки;
* Инвестиционна програма – 20 точки.
Минимални изисквания:
не по-късно от три месеца от подписване на договора за наем;
 ремонт на покрив на помещение с площ от 50 кв.м. за минимална сума на ремонта – 1300 лева;
 външно боядисване на 50 кв.м. за минимална сума от 600 лева;
поставяне на тенти по проект на дружеството на търговската площ за разполагане на маси за не
по-малко от 800 лева /това е помещение за хранене и отвън има маси, за които също ще поискаме да се
поставят тенти/.
8. Павилион, с площ от 50 квадратни метра, предназначен за търговска дейност, при следните
конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:
* Месечен наем – не по-малко от 150.00 /сто и петдесет/ лева на месец, без включен данък върху
добавената стойност – 30 точки;
* Авансово плащане на наеми – 50 точки;
* Инвестиционна програма – 20 точки.
Минимални изисквания:
не по-късно от три месеца от подписване на договора за наем;
 ремонт на покрив на помещение с площ от 55 кв.м. за минимална сума на ремонта – 1400 лева
подмяна на дограма на 20 кв.м. за сума от 2000 лева;
9. Магазин №1, с площ от 50 квадратни метра, предназначен за търговска дейност, при следните
конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:
* Месечен наем – не по-малко от 660.00 /шестстотин и шестдесет/ лева на месец, без включен
данък върху добавената стойност – 30 точки;
* Авансово плащане на наеми – 50 точки;
* Инвестиционна програма – 20 точки.
Минимални изисквания:
не по-късно от три месеца от подписване на договора за наем;
 ремонт на покрив на помещение с площ от 55 кв.м. за минимална сума на ремонта – 1400 лева;
 външно боядисване на 30 кв.м. за минимална сума от 400 лева;
 ремонт санитарно помещение за минимум от 1000 лева;
поставяне на тенти по проект на дружеството на търговската площ за разполагане на маси за не
по-малко от 800 лева.
10. Магазин №2, с площ от 50 квадратни метра, предназначен за търговска дейност, при
следните конкурсни условия и тяхната тежест при оценяване:
* Месечен наем – не по-малко от 250.00 /двеста и петдесет/ лева на месец, без включен данък
върху добавената стойност – 30 точки;
* Авансово плащане на наеми – 50 точки;
* Инвестиционна програма – 20 точки.
Минимални изисквания:
не по-късно от три месеца от подписване на договора за наем;
 разширение на търговският обект с 20 кв.м. , включващо изграждане на покрив и поставяне на
нова дограма за минимална сума от 5000 лева.
Б. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем
години на обекти, включени в капитала на „Общински пазари“ ЕООД гр.Гоце Делчев, както следва:
1. Павилион №10 с площ от 12 кв.м., при начална тръжна цена от 75,00 /седемдесет и пет/ лв. на
месец, без включен данък добавената стойност.
2. Павилион №11 с площ от 18 кв.м., при начална тръжна цена от 170,00 /сто и седемдесет/ лв.
на месец, без включен данък добавената стойност.
3. Павилион №15 с площ от 10 кв.м., при начална тръжна цена от 110,00 /сто и десет/ лв. на
месец, без включен данък добавената стойност.
4. Павилион №16 с площ от 6 кв.м., при начална тръжна цена от 30,00 /тридесет/ лв. на месец,
без включен данък добавената стойност.
5. Павилион №17 с площ от 10 кв.м., при начална тръжна цена от 50,00 /петдесет/ лв. на месец,
без включен данък добавената стойност.
6. Терен №1 с площ от 20 кв.м., при начална тръжна цена от 98,00 /деветдесет и осем/ лв. на
месец, без включен данък добавената стойност.
7. Терен №2 с площ от 20 кв.м., при начална тръжна цена от 98,00 /деветдесет и осем/ лв. на
месец, без включен данък добавената стойност.
8. Терен №3 с площ от 20 кв.м., при начална тръжна цена от 98,00 /деветдесет и осем/ лв. на
месец, без включен данък добавената стойност.
9. Терен №6 с площ от 25 кв.м., при начална тръжна цена от 100,00 /сто/ лв. на месец, без
включен данък добавената стойност.
10. Помещение с площ от 6 кв.м., при начална тръжна цена от 30,00 /тридесет/ лв. на месец, без
включен данък добавената стойност.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here