Кметът на Костинброд Трайко Младенов: Администрацията в Костинброд активно работи по подготовка на проекти за енергийна ефективност

Трайко Младенов

Вместо нова сграда за кметство ще построим модерна и функционална детска градина, категоричен е градоначалника

 

Г-н Младенов, точно преди да започнем интервюто, в. „Строител“ присъства на подписването на два важни договора за община Костинброд. Благодарим Ви за поканата. Бихте ли ни разказали повече за проектите?
– Единият е за строителство на Културно-информационен център в Костинброд по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Обектът ще бъде издигнат в една от най-хубавите части на града ни непосредствено до бъдещата външна сцена, която предстои да изградим. По този начин ще затворим карето в централната част – площад, читалище, църква, информационен център и сцена. В непосредствена близост на около 200 м е новата детска градина, за чиято реализация е отпуснато финансиране от държавата за над 3 000 000 лв. Тази сграда ще бъде на три етажа и ще поеме шест групи.
Другият обект е ритуалната зала в градското читалище, която ще претърпи цялостен ремонт. Тя е направена през 70-те години на миналия век и е с дървена ламперия, с остаряло осветление и т.н. На 19 септември ще вдигнем първата сватба там на служителка на общината, която е отговорник по строителството. При нея мотивацията е двойна – обектът да бъде завършен и предаден съобразно разписаните качество и срокове, за да може тя първа да го използва. Аз като гражданско лице ще извърша бракосъчетанието.
Преди доста време екип на в. „Строител” присъства на откриването на ПСОВ на Костинброд и модернизираната ВиК мрежа. Тогава като зам.- кмет ни информирахте, че са реконструирани 41 км водопроводи, а новоизградената и рехабилитирана канализация е повече от 43 км. Как продължава развитието на ВиК инфраструктурата?
– Върнахте ме шест години назад, през които градът не е спирал да се разраства, построиха се много красиви еднофамилни къщи, разви се икономиката, а това предполага разширение на цялостната инфраструктура на общината.
Готвим се да започнем с изграждането на ВиК инфраструктура на два от кварталите на Костинброд, за да затворим водния цикъл на града ни. Имаме проект за канализация на най-голямото ни с. Петърч. Отделили сме общински средства за направа на водопровод на четири по-малки села, с което ще преодолеем недостига на вода и кризите през летните месеци в някои от тях.

Централният площад в Костинброд прави особено впечатление. Докато го разглеждах, Ваш съгражданин, с когото се заприказвахме там, каза: кметът ни се казва Трайко Младенов. Запомнете това име…”
– Не само площадът, а всички улици, които водят към него, са чисто нови. Това не е благодарение само на Трайко Младенов, не бива да се забравя, че преди мен имаше и други градоначалници, като моят предшественик Милен Димитров, които също оставиха трайна диря в живота на хората. Факт е, че от много години има приемственост и яснота на това, което прави общинското ръководство.
При всяко крупно мероприятие каня на него да присъстват предходните кметове, за да се запази приемствеността и последователността в работата на администрацията, а и защото виждам онази искрица в очите им, която говори много. Надявам се и аз да запазя тази искра поне докато съм кмет на Костинброд.
Когато живееш в общината, няма как да не милееш за всичко онова, което се случва в града и в селата. В свободното си време, колко и да е относително това понятие за един кмет, най-вече през уикендите обикалям територията ни, срещам се с хората и чувам проблемите и надеждите им.
Застанах начело на общината със солидна програма и съм декларирал, че няма да си тръгна от кметската стая, докато не изпълня обещаното. Всичките ми приоритети, по които ще работя в годините напред, са свързани с развитието на Костинброд и съставните села като по-привлекателни за работа, за отглеждане на деца, за добър живот на пенсионерите, за отдих във вилните имоти.
Трасето към общинския център от Софийския околовръстен път изглежда много добре.
– Великолепно изпълнено строителство. За отбелязване е, че експлоатацията на този път е много голяма. От преброителните камери е видно, че по него през града ни към Монтана и Лом на ден преминават по 7000 автомобила в едната посока и още толкова в другата. Разбира се, това строителство нямаше да бъде възможно без изключителната помощ на правителството и на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
През Костинброд пътят също е нов, както и по посока на Петрохан.
Какво е мнението Ви за изграждането на тунела под Петрохан?
– Ние сме сред общините, които са изключително дейни по тази тема, като взимаме най-вече отношение в прединвестиционните проекти. За нас този строеж е свързан с две неща – изграждане на обходен път на града ни, който като трасе вече е ясен, но настояваме за съответните кръгови кръстовища и обход на едно от найкрасивите ни села – Бучин проход.
Наясно съм, че след построяването на тунела автомобилното движение ще нарасне, но с двата обхода и със съответните пътни комуникации към столицата и автомагистрала „Европа” то няма да създава проблеми.
Очаквам ситуацията в държавата постепенно да се успокои, за да можем да водим разговори с АПИ и за пътните връзки с нашето с. Петърч.
По какви европейски проекти работите?
– Тази година със заема, който е гласуван от Общинския съвет, ще усъвършенстваме работата на администрацията по отношение на проектите. Имаме нужда от още финансиране и за канализацията, и за водопроводната система. В същото време, очаквайки средства от новия програмен период наЕС, се подготвяме с проекти за ЕЕ – извършваме енергийно обследване на общински сгради, правим енергийни паспорти. С други думи, изработваме качествени проекти, за да можем да кандидатстваме във всеки възможен момент за европейски средства, а и за национално финансиране, където сме допустими.
Кога общината ще има нова сграда?
– Няма да имаме, приключихме с тази идея. Нашата община е сред първите по прираст на населението, дори преди Кърджали, а по постоянен адрес само за миналата година са се регистрирали нови 700 човека. 2020 г. се характеризираше с неочакван „бейби бум” – родиха се над 140 деца, и прецених, че ние можем да останем да работим в старата сграда и вместо кметство да построим модерна и функционална детска градина. Вече имаме работни проекти на новата идея. Тя ще е за шест групи, ще има уникални детски площадки, и прочие. Така че замисленият нов дом на общината става детска градина, а средствата, които имахме за ремонт на нашата сграда, пренасочваме към реализацията на два проекта за енергийна ефективност в две основни училища.
Имаме финансиране и за надграждане на детската градина в с. Петърч.
 – При този сериозен прираст строят ли се по селата – а и в общинския център, нови еднофамилни домове, вили, къщи за гости и т.н.?
– Еднозначният отговор е да. Например в с. Понор има пет регистрирани жители по постоянен адрес, а като отидеш там, не можеш да се разминеш от коли със софийски номера. Това е и навсякъде в селата ни – строи се много активно. Хората искат да живеят близо до столицата, но на тишина и спокойствие, на чист въздух – нещо, което нашата община предлага.
Заселването на нови хора и строителството на домове има своето обяснение за съответното населено място. В града новите къщи се отличават със своята специфика и това личи от модерната архитектура, зеленината в дворовете, големите прозорци. В равнинния терен, където са част от селата ни, се градят малко по-различни жилища за целогодишно обитаване. Имаме и такива населени места с планински характеристики, като Бучин проход и Чибаовци, което е и най-високо разположеното.
Не само имаме стотици разрешения за строеж на територията на общината, но и очакваме няколко крупни инвеститори, с които да започнем работа. Това само по себе си говори, че бизнес климатът, който сме създали, е на добро равнище. Промишлената ни зона продължава да се надгражда. Тук ще спомена, че частни компании застанаха зад нашата идея за издигане на паметник на един от найвеликите индустриалци на България – д-р Никола Чилов, създателя на нашите Химически заводи. Продукцията им се е изнасяла за Америка, Япония, Австралия, за европейските страни да не говорим.
Грижата на общинското ръководство за всичките ни села е еднаква – било за реконструкция на водопроводната мрежа, за неизбежните ремонти на улиците и тротоарите, а и по отношение на регулярното извозване на сметта. С последното сме изправени пред сериозен проблем – сметката за сметосъбирането и неговото извозване до депото за битови отпадъци е направена на базата на постоянно живеещите, а през лятото, а и не само през този сезон, населението нараства двойно. Затова и с нетърпение очаквам преброяването, за да видим какви са реалните цифри.

Има ли новости около спортната инфраструктура?
– Развитието на спортната база в населените места също е основна грижа на общинското ръководство. Наскоро имахме среща на наша територия с представители на Българската федерация по крикет. На нея обсъдихме дейностите на детско-юношеските ни школи, с които Костинброд е известен с традициите си. Показахме на гостите от федерацията един от свободните общински терени, където евентуално да бъде построено ново игрище за крикет. Надявам се то да стане факт в относително близко бъдеще.
Вие силно подкрепяте развитието на различни туристически идеи на територията на общината.
Костинброд наистина е специално историческо място. На територията ни през 1973 г. са открити археологически останки – пътна станция Скретиска по древната линия „Виа Милитарис“, минаваща от Белград през София (Сердика) до Истанбул (Константинопол), и изградената по-късно в нейна близост късноримска резиденция, наречена найвероятно също с името Скретиска. Архитектурният комплекс на резиденцията е най-значителният у нас сред известните сродни по предназначение. Нещо повече – той е сред най-големите резиденциални комплекси, познати изобщо от Римската империя.
През 2021 г. средствата за консервационни и реставрационни дейности отидоха за почистване на речните корита предвид наводненията и други стихийни бедствия, които сполетяха някои общини. Впрочем, това е и една от причините аз и много от колегите ми да искаме децентрализация на общините.
Да завършим със социалните Ви инициативи?
– Сред тях е спечелен проект за децата на служителите от общината. Иновативна идея, която се посрещна доста радушно.
Друг уникален проект, по който работим, е на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания“ в с. Опицвет”. Той се изпълнява по подмярка „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР, която осигурява до максимум 3 млн. евро безвъзмездно финансиране. Целта, която сме си поставили, е да защитаваме правата на децата с онкохематологични заболявания, да подобрим социалната им адаптация по време на лечението и в последващия период, да осигурим помощ на тях и техните семейства за преодоляване на емоционалните последствия от болестта. Много психолози, арттерапевти и учители изявиха желание да помагат и да работят с децата и семействата им. Затова ще изградим съвременен възстановителен център за децата с този вид заболявания.

Източник: в-к Строител
Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here