Нова електронна услуга за плащане на местни данъци и такси въведе Община Разлог. Услугата ще осигури на гражданите от всяка точка в страната или чужбина да заплатят бързо и лесно своите задължения чрез дебитни или кредитни карти. Преводите се отразяват веднага, без да се налага лицето да посещава местната администрация или клон на банка.

Системата е изключително лесна за ползване, посредством сайта на Община Разлог, секция „Проверка на данъчни задължения“. В електронната справка за местни данъци и такси можете да влезете чрез един от следните три начина:

  1. Чрез ЕГН/БУЛСТАТ/ЛНЧ и ПИН-код, който може да получите от отдел МДТ – Община Разлог срещу представен документ за самоличност или нотариално заверено пълномощно;

    Чрез ПИК на НАП. Персонален идентификационен код може да получите от офисите на Националната агенция за приходите;

    3. Чрез Квалифициран електронен подпис (КЕП) за физическо лице, издаден от български доставчик на удостоверителни услуги, регистриран в Комисията за регулиране на съобщенията.

    При първи опит за вход с електронен подпис, ще бъдете еднократно пренасочени към id.stampit.org, където е необходимо да разрешите на приложението да използва данни от Вашия КЕП.

 

  • В справката се визуализират всички задължения за въведен ЕГН / ЕИК / ЛНЧ.
  • Чрез електронната справка можете да проверите дължимите местни данъци и такси, да извършите плащания по тях и да се откажете от получаване на съобщения на хартия и да ги замените с получаване по e-mail.
  • При три опита да бъде направена справка с невярно въведени данни, системата временно блокира възможността за достъп. За да направите следваща справка излезте от страницата и опитайте отново по-късно.

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here