ГУМ – Сандански ще бъде даден на концесия за 30 г. Това стана факт вчера по време на проведеното открито заседание на комисията с председател зам. кмета Благой Дончев, на което бе отворена офертата за участие в откритата процедура.

Митко Захов е сред крупните строители в региона.

Комисията обяви, че има само един кандидат да вземе на концесия на ГУМ и това е фирма “Търговски център – Сандански” с управители Борис Андонов и Живко Захов. Те са депозирали в срок офертата си в деловодството на община Сандански. В присъствието на участниците и на консултант, нает от община Сандански, комисията отвори офертното предложение на фирма “Търговски център – Сандански” и обяви, че допуска разглеждане на офертата, съобщи председателят на комисията, зам. кметът Благой Дончев. Той поясни, че съгласно процедурата по провеждане на концесията в срок до 20 дни комисията ще излезе с решение.

Едва след изтичане на срока ще стане известно дали предложеният проект за концесия от единствената фирма, желаеща да концесионира търговски обект ГУМ, отговаря на изискванията.

С решение на Общинския съвет бе променен концесионният проект, поради изменение на Закона за концесиите. По стария закон водещо за кандидата за концесия бе инвестицията. С промените на закона водеща е цената, която предлага концесионерът.

Имената на управителите на фирма “Търговски център – Сандански” не са нови в този бранш. Това са младите наследници на една от първите строителни фирми в общините Петрич и Сандански, известната фирма “Монолит 21”, собственост на бившия депутат от ПП ГЕРБ Митко Захов от Петрич и Иван Андонов от Сандански.

След пет години неуспешни опити да бъде продаден, ГУМ – Сандански отново е на тезгяха, но този път предложението на кмета Атанас Стоянов е да бъде даден на концесия за 30 г. С решение на Общинския съвет бе гласувана процедурата по отдаване на концесия на търговски обект ГУМ.

Последният търг за ГУМ бе през 2015 година, тогава цената падна до 2 766 979 лева, но пак не се яви кандидат-купувач. В момента в търговския обект наематели има само на част от първия етаж и витринните магазини./Struma.bg.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here