Общинският съвет в Перник ще предостави на Прокуратурата докладът за извършения вътрешен одит в общинската фирма „Жилфонд“. Решение за това взеха на проведеното днес заседни местните съветници. Те освободиха от длъжност досегашния управител на фирмата Станислава Тодорова и контрольора Мария Гълъбова, а за временен управител до провеждането на конкурс бе назначен Борис Ненков. На кмета Станислав Владимиров бе възложено да разпореди финансов одит на всички общински търговски дружества.

Според одита съществуват предпоставки, че са извършени сделки между свързани лица. Общинската фирма е закупувала материали и наемала техника главно от две фирми. В едната едноличен собственик и управител е бащата на административния секретар на „Жилфонд”, а в другата, в която до избора й за управител на „Жилфонд” е работила Станислава Тодорова, за връзка били посочени нейният телефон и телефонът на административния секретар. Във фактурите не било отразено за наем на какви машини и за кои обекти са те. В продължение на шест месеца на един от шофьорите месечните възнаграждения били изплащани два пъти- по банков път и в брой. Според писмените му обяснения, той е получавал заплата само по банков път. Това са част от констатираните при одита нарушения. В изказването си на сесията Станислава Тодорова акцентира на работата, която е свършила ръководената от нея фирма за благоустрояването на града. Тодорова отказа да отговаря на въпроси на съветниците, като заяви, че самата тя иска проверка от компетентните органи и ще отговори на въпросите им след като проверката приключи, съобщи БНР.

Първа част от сесията във видео, кликнете: №1

Втора част:

„Получавали са заплати по два пъти. Моя одитна проверка разкри, че са плащани заплати хем по банков път, хем на каса на дружеството„, каза кмета на Перник Станислав Владимиров.

Шофьорът Рафаел В. – назначен на длъжност “Щофьор лекотоварен автомобил” е получавал месечните си възнаграждения два пъти – в брой и по банкова сметка.

 

На него -в брой и по банкова сметка са изплатени месечните възнаграждения /чиста сума за получаване, след приспадане на задължителните лични осигурителни вноски и данък върху доходите/ за м. 08.2020г.; м.09.2020г.; м.10.2020г.; м.11.2020г.; м12.2020г.; м.01.2021г. Общия размер на изплатените в повече суми е 6176,03 лв.

Рафаел е дал писмени обяснения, с които твърди, че работните си заплати за горепосочените месеци е получавал само и единствено по банков път по представените от него разплащателна банкова сметка в ОББ АД.

Къде са отивали другите пари, които са изписвани от касата?“, пита кмета Владимиров.

Управлението на „Жилфонд“ ще бъде дадено на прокуратурата. Кметът очаква Общинския съвет да носи отговорност.

Общински съвет са колективен орган, избран на проведени избори от перничани и са свикнали да се крият зад колективна безотговорност. Но ще разкривам далаверите, докато не си получи някой заслуженото. Надявам се да има политическа и съдебна отговорност за Жилфонд. Каквото мога – разкривам.“, обяви Владимиров.

Запитан дали Община Перник ще продължава да работи с „Жилфонд“, Владимиров отговори: „Жилфонд“ е нужен на перничани. Ще продължим да работим с него, при смяна на директора, както вече обявих. И нека новото ръководство да знае, че следя под лупа всеки един общински лев и ще давам на прокурор всеки крадец или измамник.“- каза Станислав Владимиров, който призова Общински съвет на Перник да се държи отговорно и да контролира общинските предприятия, каквото задължение има.

Групата съветници на ПП ГЕРБ гласува „за“ досегашните управител и контрольор на „Жилфонд“ да бъдат освободени от длъжност, но не и от отговорност за действията си по време на заемането на тези длъжности, а одитният доклад да бъде предаден на прокуратурата. Съветниците на ГЕРБ подкрепиха решението за нов управител на общинското търговско дружество да бъде избран предложения на Председателски съвет Борис Ненков. Съветниците задължиха досегашния управител в 14-дневен срок да предаде на новоизбрания цялата налична счетоводна и търговска документация на дружеството. Преди гласуването председателят на групата Денислав Захариев заяви, че това е един от случаите, в които съветниците, без оглед на политичечески пристрастия, трябва да бъдат единни и да защитят интересите на пернишките данъкоплатци. Захариев изтъкна, че с действията си съветниците трябва да опровергаят обвиненията в „колективна безотговорност“, и че от днешната им позиция зависи дали ще бъдат смазани и обезличени, или след 2 години ще могат отново да поискат доверието на перничани. Тъй като досегашният управител на „Жилфонд“ присъстваше в залата, Захариев поиска да узнае на какъв принцип е извършено назначението на лицето, чието име е намесено в роднинска връзка с управителя на фирма подизпълнител, проведен ли е конкурс или е препоръчан от приятел, защо „Жилфонд“ е поемал поръчки, без да разполага с необходимите техника и експертиза, завършени ли са обектите, за които Общината е превела финансово суми. Въпреки че бяха настоятелно отправени, въпросите останаха без отговор в залата.
Може да бъде изображение с 5 души, изправени хора, седнали хора и на закрито

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here