Пламен Алексиев говори от трибуната на ОБС Перник, когато съветниците разрешиха аварийно водоснабдяване за Радомир.

Основното училище „Иван Вазов“ в радомирското село Извор да бъде включено в списъка на защитените училища и през учебната 2021/2022 година, предлага кметът на Радомир Пламен Алексиев. В докладна записка до Общинския съвет /ОбС/ той посочва , че училището отговаря на критериите и оставането му в този списък ще даде възможност за допълнително финансиране. Списъкът на защитените училища се актуализира ежегодно от Министерството на образованието и науката по мотивирано предложение от кметовете на общини и след решение на местните общински съвети.
По данни на директора на учебното заведение през новата учебна година в училището в Извор ще се обучават 29 ученици и 9 деца в подготвителната група. От тях пътуващи са 25 ученици и 7 деца. Голяма част от тях са от социално слаби семейства.
Оставането на училището в списъка на защитените ще осигури равен достъп и качествено образование на обучаващите се в него. Освен това няма да се увеличи времето на пътуване на учениците, ще се намали вероятността от отпадане на деца от социално слаби семейства и деца в риск от образователния процес, подчертава кметът. Докладната ще бъде разгледана на предстоящата утре сесия на местния ОбС.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here