12 броя са новите подземни контейнери за битовите отпадъци в междублоковите пространства и квартали на град Костинброд.
Системата за сметосъбиране започна през 2019 година като продължава да се надгражда и през 2021г. Системата за заместване на бобърите с новите подземни съоръжения перфектно се интегрира в градска среда, като намалява замърсяването с боклуци в междублоковите пространства и в кварталите, където домакинствата нямат отделни съдове за съхранение на отпадъците /персонални кофи/ или има проблем с нерегламентирани сметища.
Целта на община Костинброд е през следващата година да завърши изграждането на новата и модерна система за сметосъбиране, с европейски изглеждащи и функциониращи нови съоръжения.
Община Костинброд няма да спре и ще продължава да се бори срещу неморалното и нерегламентирано изхвърляне на боклуци от наши съграждани като изгражда нови и модерни системи за събиране и съхранение на отпадъците.
Вече градът ни ще бъде по – чист, по- зелен и по- приятен за живот, за нас и нашите деца, категорични са от общината.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here