В ТЕЦ „Бобов дол“ внедряват нова инстлрация, която ще топи въглищата и биогоривото в затворена среда, а топлината директно ще постъпва в енергийните котли.
Инвестиционното намерение е на фирма „Декарт Корпорейшън“, която ще изгради инсталацията. Пълното име на нововъведението е „Изграждане на инсталация за термолитично трансформиране на въглеводороди от обогатено енергийно гориво и други твърди горива в двустепенен нискотемпературен кипящ слой с капацитет 1,9 MW.“
Става ясно, че инсталацията термично ще разгражда горивото, при което ще се получава максимално количество топлина в условията на двустепенен, нискотемпературен кипящ слой, при ниско налягане. Термичното разграждане на твърди горива протичало в затворена система, която е отделена от околната среда. Инсталацията ще може да работи с основно гориво- обогатено енергийно гориво и шисти или други твърди горива. Но също и с биогорива- слама и други материали от селското и горското стопанство. Допустимо ще е да се ползва и смес от двете.
Заложената топлинна мощност на изхода на инсталацията е 5т/ч за обогатено енергийно гориво и до 1т/ч за шисти. Работната температура в инсталацията ще бъде 850-950 градуса. Технологично температурата е ниска и топенето на пепел и инертния остатък било изключено.
Специалистите са категорични, че по този начин ще се отделя по- малко въглероден диоксид от работата на парогенераторите.

Инвестиционното намерение е на масата за обсъждане и очаква решение на РИСОВ.
Това е пореден проект на ТЕЦ „Бобов дол“ в посока по- чисто производство на енергия. В ход е проект за прокарване на газопровод и преминаването на газ. По- дългосрочните планове са минаването на водород, но за това ще е нужна финансова инжекция от т.нар. зелена сделка, която се очаква.
Припомняме, че от ТЕЦ „Бобов дол“ се стягат също да изградят и парк за производство на слънчева енергия.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here