С диплома за магистър се похвали общинският съветник от Бобошево Гергана Виделова. Тя сподели, че се е сдобила с магистърска степен по „Публична администрация и мениджмънт“, специалност „Европейска администрация и право”.
„Приятели, непрекъснатото учене ни помага да поддържаме знанията и уменията си в крак с времето, така че да бъдем максимално ефективни и полезни в сферата на реализация, както за нас, така и за околните.“, сподели Виделова.
Тя разкри, че е завършила Варненския свободен университет „Черноризец храбър”. А специалността избрала, защото ще и даде по- широк кръгозор и компетенции с оглед позицията й на председател на Постоянната комисия по „Бюджет, местни данъци и такси, регионално развитие, инвестиции, еврофондове, бизнес среда и европейска политика“ в Общински съвет- Бобошево. До този момент е била с диплома за бакалавър по „Международен публичен и бизнес мениджмънт”, а магистратурата е следващата стъпка.
„Избрах Варненския университет, защото предоставя възможност за съчетаване на работа, семейство и образование чрез дистанционно обучение. Той е утвърден академичен център, в който се обучават студенти в повече от 67 бакалавърски и магистърски програми. Аз съм втори мандат председател на Постоянна комисия към Общински съвет – Бобошево по „Бюджет, местни данъци и такси, регионално развитие, инвестиции, еврофондове, бизнес среда и европейска политика“, което ме задължава пред моите избиратели, колеги и лично пред мен да отговоря на очакванията им. Избрах тази специалност, тъй като е пряко свързана със сферата ми на работа, а именно изготвянето на проекти на наредби, правилници, решения. Считам, че с познанията, съчетани с опита, мога да бъда полезна на себе си и на околните. Голяма част от хората смятат, че средното образование е напълно достатъчно, но според мен, ако искат да се развиват и да надграждат себе си трябва да инвестират в своето образование през целия живот.“, разказа за „4Власт“ Виделова.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here