Община Костинброд организира Публично обсъждане на отчет на Бюджет 2020 година. Инициативата се проведе за деветнадесети пореден път.
Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за публичните финанси, публичното обсъждане е въведено като задължителен етап при формиране, изпълнение и отчитане на бюджета.
В малкия салон на НЧ ”Иван Вазов-1947”, където заседава Общински съвет – Костинброд, Анита Кръстанова- Директор на дирекция „ФСД” и главен счетоводител на община Костинброд представи чрез презентация отчета на бюджета за 2020г.
На публичното обсъждане присъстваха Трайко Младенов- кмет на община Костинброд, д-р Атанас Тенев- председател на ОбС-Костинброд, инж.Теодора Гогова и г-н Александър Ненов- зам.-кметове на община Костинброд, общински съветници, служители на общинска администрация- Костинброд и граждани на община Костинброд.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here