Предучилищна подготовка за 4- годишните малчугани още от тази есен въвеждат в община Бобов дол. Кметът Елза Величкова е входирала докладна до Общинския съвет, който трябва да одобри предложението. Иначе, срокът за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка за общините е учебната 2023/2024 г. Анкета сред родителите в бобовдолско обаче е показала, че те одобряват мярката, а в детските заведения има нужните условия.
От общината информират, че родените през 2017г деца, живеещи на територията на община Бобов дол са 57. От тях 32 са записани в детските градини, посещаемостта е 95%, за 5% от тях предстои това да се случи, като родителите им са потвърдили желание и готовност. Детските градини в общината са две- „Дружба” с база „Хр. Ботев” и Детска градина „Миньор”.
Анонимната анкета сред родителите е показала, че огромната част от тях подкрепят въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4 годишните деца.
Детските заведения пък са в пълна готовност да отговорят на потребностите им. Те разполагат с достатъчен брой места, отговарят на изискванията по Наредба за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Педагогически и непедагогически персонал също е наличен, достатъчен и квалифициран. За всяко от децата, записано на предучилищана, е предвиден комплект безплатни познавателни книжки, също се намалява и размерът на таксата за обучение на децата.
ОбС ще утвърди и списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2021-2022 г. Средищни са детските градини и училища, които се намират най- близо до деца от населени места, в които няма такива.Условието за детските градини е да се обучават най- малко 4 деца, а за училищата 10. За пътуващите се осигурява безплатен транспорт.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here