Изградени са нови четири площадки с подземни контейнери в Ихтиман, които ще могат да бъдат ползвани от гражданите.
Новите подземни съоръжения за събиране на битови отпадъци са разположени на ул. „Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Освободител“ (при СУ„Христо Ботев), ул. „Иван Вазов“ и ул. „Княз Борис I“. На всяка от тях е поставен по еди контейнер – за битови отпадъци.
Вътрешността на всеки от новите съдове представлява специализиран чувал, изработен с висока плътност, непозволяваща пропускане на течности и въздействие на атмосферните условия. Контейнерите са на 2/3 от размера си вкопани в земята, като изхвърлянето на отпадъците става чрез капак с повдигане, разположен върху надземната част на съда. В приемното отделение на контейнерите е монтирано специално съоръжение, недопускащо директен достъп до съдържанието им, а затварянето на капака се осъществява с механизъм за плавно спускане. Видимата част на съдовете представлява метален корпус със стоманени секции, които освен чисто естетична функция, имат и важното предназначение да предотвратят злонамерени действия.
Новите подземни съоръжения са закупени със средства, предназначени за държавния бюджет по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
Подземните площадки осигуряват надеждното събиране на отпадъци, свеждат до минимум появата на неприятни миризми и предотвратяват разпиляването на отпадъци около съдовете. Наблюденията показват, че при подземните съдове, събирането на отпадъци се осъществява с много по-високо качество и повече ангажираност от страна на жителите.
Община Ихтиман напомня, че поставянето на отпадъци извън съдовете за смет е забранено.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here