Камелия Асенова: 480 места в стария гробищен парк в Кюстендил ще бъдат иззети като трайно неподдържани и неплатени

Камелия Асенова

„Има ръст на кремациите, урните се полагат в стари гробни места, което не засяга санитарния срок от 8 години“, каза директора на ОП „Обреден дом“ на днешната сесия

На днешната сесия на ОбС- Кюстендил по искане на съветниците, директорът на Общинско предприятие „Обреден дом“ Камелия Асенова информира относно кризата с гробните места в общината. Тя заяви, че 480 се местата в стария гробищен парк, които ще бъдат иззети, тъй като са трайно неподдържани и неплатени.


„Зная, че това като цифра нищо не ви говори и затова ще посоча, че последно отреденият терен за разширение на стария гробищен парк беше около 4 дка – 4,5 дка и броят на местата в него бяха 503 и той се запълни за около две години. През последните няколко години община Кюстендил отреди няколко терена на стария гробищен парк, но за съжаление бяха крайно недостатъчни и с много бързи темпове бяха запълнени. Особено в последната година и половина заради пандемията от коронавирус. Затова взехме решение гробни места, които са трайно неподдържани и неплатени, и с погребани в тях хора преди 1950 г. да бъдат отнети. В Наредбата, която е приета през 2009 г. за траурните паркове е заложено, че такива трайно неподдържани гробни места могат да бъдат изземвани. Имали сме законното право да го правим, но до този момент не са предприемани действия в тази посока”, информира Камелия Асенова.

Коментирана беше и възможността за изграждането на места за урнополагане. Стана ясно, че такава възможност има, но тя трябва да бъде съгласувано с архитект. Камелия Асенова допълни, че през последните години интересът към този вид погребения е по-голям. „Наистина има ръст на кремациите, те се поставят в стари гробни места, което не засяга санитарния срок от 8 години”, доуточни Асенова.




Вижте видеоканала ни:


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here