Радослав Стойчев

Областният управител на София област Радослав Стойчев отрече твърденията, че разпродава държавни имоти, за което има наложена забра от предшественика му. В официалната си позиция той призова партиите да се въздържат да наместват администрацията в предизборната кампания. Също така съобщи, че заповедта, с която е забранена продажбата на държавни имоти от предишния областен управител, е обявена за нищожна от съда.
Изявлението на Стойчев идва след разпространеното писмо от „Българските патриоти – ВМРО, Воля и НФСБ” до президента Румен Радев и министър-председателя Стефан Янев, в което са изнесени твърденията за продажбите.
„Областна администрация на Софийска област спазва законите на Република България и решенията на българския съд. В дейността си Областна администрация спазва принципите на законност и прозрачност в управлението и няма да толерира внушенията и лъжите, които се разпространяват за партийна изгода по време на предизборна кампания.
Фактите за публикувания списък с държавни имоти са следните:
Областна администрация на Софийска област е длъжна по Закона за достъп до обществена информация, РМС №103/2015 и РМС №214/2016 г да публикува списъка с държавни имоти в Портал за отворени данни. Такива списъци могат да бъдат намерени в Портала за отворени данни за всяка от 28-те областни администрации.
Относно визираните в писмото действия на предишната управа, а именно наложената забрана за продажба на държавни имоти, Административен съд София област с решение №1607/31.12.2019 г ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖНИ заповедите на областния управител , с които са спрени процедурите по продажба на държавните имоти.
Решение на Конституционния съд, което гласи, че държавата е длъжна да гарантира и защитава основните права, а не да създава юридически пречки за осъществяването им, въз основа на което областният управител е възстановил спазването на закона. Областна администрация на Софийска област спазва Законите и решенията на българския съд! Другото е партийна предизборна кампания!“

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here