Кметът на община Самоков очаква одобрението на Общинския съвет да се налеят 54 301,35 лв. за подземните контейнери за разделно събиране на отпадъци в центъра на града. Става ясно, че сумата е натрупана от отчисления по Закона за управление на отпадъците, а харчът се мотивира с целта да се постигне по- голяма ефективност на системата за управление на отпадъци на територията на общината. Парите са от обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.
Идеята е с тях да се платят извършени строително – монтажни работи за изграждане на подземни клетки за разделно събиране на битов отпадък, двойки, тип „Бобър”, на стойност 54 301, 35 лв., които са монтирани в центъра на гр. Самоков.

 

 

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here