Ремонти на улици по селата са планирали от община Бобов дол. За облагородяването са заселени 155 206 лв. без ДДС или 186 247,20 лв. с ДДС. Нова бетонова настилка с изграждане на тротоари и канавки ще се правят в селата Мламолово, Мала Фуча, Шатрово, Коркина, Новоселяне и Големо село.
Обновена ще бъдат ул. „Яворов“ и „Малина“ в село Мламолово. В плана е и улица с о.т. 30-26 в село Мала Фуча и улица с о.т. 41-42 в Шатрово. Също улица „Кочунска махала“ в село Коркина, „Цинцарска“ в Новоселяне и улица с о.т.35-53-52-54-55-56-114 в Големо село.
От общината уточняват, ще се извършват дейности по машинно подравняване; доставка насипване на трошен камък; подравняване и уплътняване; доставка и монтаж на готова ел. заварена мрежа; доставка и полагане на бетон; доставка и монтаж на готови улеи с предпазна решетка; доставка и полагане на подложен бетон. Ще се направят канавки, ще се положат канализационни тръба; водопроводни тръби. Ще се обновят тротоарите.
Офертите ще се отворят на 13 юли.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here