80 000 лв. стари задължения са разплатили през последните две години от ръководството на Туристическо дружество „Рилски турист“ Самоков. Това стана ясно на отчетно- изборното събрание, на което беше преизбрано досегашното ръководство.


Както съобщихме, Иванка Стефанова беше преизбрана за председател. Тя е бивш следовател от НСС и бе избрана с почти пълно мнозинство. Поста си запаси и юристът на дружеството Катерина Вададжийска. На събранието председателят Стефанова направи отчет на дейността за 2020 г., беше представен и прогнозният бюджет за 2021 г. в размер на 72 562 лв. Стефанова подчерта, че въпреки трудностите около пандемия и натрупаните задължения към НАП и община -Самоков от предишното ръководство, дружеството е на чисто и развива дейност.


„Сред най-важните ни задачи е поддържането и стопанисването на туристическите хижи- туристическите обекти и заслоните”. Отчетът на Управителния съвет, както и отчетът на Контролно-ревизионната комисия бе приет единодушно. Приета бе и Програма за дейността на ТД „Рилски турист“ през 2021г. Общото събрание на ТД „Рилски турист“ си остава в същия състав. Дружеството вече има и двама нови членове това са Даниела Петровска и Славка Чистовска.
Пълният състав на новия Управителен съвет на ТД “Рилски турист“ включва, освен председател Иванка Стефанова, преизбрана с 53 гласа от присъстващи 58 членове, Екатерина Вададжийска- юрист, която събра 44 гласа, Славка Чистовска – председател на Контролен съвет избрана с 49 гласа и членове Анна Манчова с 50 гласа, Д. Петровска с 49 гласа, Иван Чаушев с 37 гласа, П. Таничев с41 гласа, И. Русева с 45 гласа, Ан. Узунов с 49 гласа и Н. Николов с 48 гласа. Николай Панев отпадна от членство в ръководния орган, тъй като получи само 18 гласа.
Вижте видеоканала ни:


ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here