Фирма „ДИ ВИ БИ“ ООД предлага услуга „Извозване на строителни отпадъци“ за гр. Рила и общината, съобщиха от общинска администрация.
Услугата включва извозване на строителните отпадъци и боклуци, получени в резултат на строителство и събаряне: строителни отломки, бракувани строителни материали и отпадъци, в резултат на реконструкция на жилища или помещения, както и пръст и камъни.
На площадката не се депонират гуми, пластмаси, смоли, петролни продукти и други материали, вещества и химикали, създаващи предпоставка за замърсяване на околната среда!
Строителните отпадъци ще се изхвърлят целесъобразно, на регламентирано депо за отпадъци „Габи-2“, разположено североизточно от гр. Бобошево и западно от с. Слатино, тъй като свободното им изхвърляне в контейнерите за боклук е строго забранено!
Запитване за извозване на строителни отпадъци с контейнер под наем, с вместимост 4 кубика (до 6 тона строителни отпадъци), можете да направите на телефон 0888421700 – Димитър Вуковски.
Можете да извозите отпадъка до депото и със собствен или нает от Вас превоз.
Цената на място за депониране на 1 куб. м (1 100 кг) строителни отпадъци е 9.00 лв.
Цената на място за депониране на 1 куб. м (1 100 кг) почва и камъни е 3.00 лв.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here