14 санитари по проект ще назначи община Дупница. Подборът на кадри стартира, след като дойде новината, че общината е спечелила финансиране по проекта „Патронажна грижа+“.
От пресцентъра на местната администрация съобщават, че ще бъде извършен подбор на персонал за предоставяне на мобилни-интегрирани здравно-социални услуги за длъжността домашен санитар – 3 щатни броя по Направление „Патронажна грижа+“, а по направление 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“ ще бъдат ангажирани 11 санитари. Те ще бъдат назначени на трудови договори. Те ще са на работа към “Център за Патронажна грижа”, находящ се в жк.”Дупница”, бл.8А.
Подборът ще бъде по документи и събеседване с одобрените. Крайният срок за подаване на документите е 18 юни включително, а списъкът с допуснатите и недопуснатите до събеседване ще бъде обявен на 22-и юни. Документите за кандидатстване – Заявление – по образец , Автобиография – по образец , копие от документ за завършено образование, както и на доказващи допълнителни умения и квалификация /ако е приложимо/ се внасят в деловодството на Общинска администрация. Повече информация, желаещите могат да получат на телефон 0701 5 92 95, информират от общината.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here