Общински съвет Сандански посрещна на нож идеята за реформи в съдебната власт, които отреждан на съда в Сандански ролята на Териториално отделение към Районен съд- Петрич. Всички съветници единодушно решиха, че не са съгласни с промяната и дадоха подкрепа местният съд да продължи да функционира както досега.
„Това ще затрудни достъпа до правосъдие на 60 000 души от общините Сандански, Кресна и Струмяни.“, пише кметът на Сандански Атанас Стоянов, които свиква извънредна сесия заради готвената реформа.“, е позицията на местната власт. Съветниците дебатираха проблема днес на извънредна сесия, свикана от кмета Атанас Стоянов.
Както е известно, на 15 юни предстои заседание на Висшия съдебен съвет, на което ще бъдат разглеждани промени в „съдебната карта“ на страната.
„Районен съд – Сандански е първоинстанционен по административни, граждански и наказателни дела за три общини – Сандански, Струмяни и Кресна. Предлаганите промени в неговия статут са нецелесъобразни и немотивирани. Евентуалното им приемане пряко ще затрудни достъпа до правосъдие на близо 60 000 жители от трите общини.
Предлаганите промени касаят и подсъдността на значителен брой съдебни дела, като голяма част от гражданските и наказателните дела, вече да бъдат разглеждани не в районните, а в окръжните съдилища.
Изразявайки своята пълна подкрепа към Районен съд- Сандански и своето категорично несъгласие с така предлаганата съдебна реформа, кметът Стоянов предлага на извънредно заседание Общински съвет – Сандански да обсъди казуса и да излезе с ясна позиция в подкрепа на Районен съд – Сандански.“, е позицията, гласувана от Общински съвет.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here