Новото депо край село Баня бeше открито през 2017 г.

Блокаж за 10 млн.лв. в Разлог. Жалба блокира мащабния проект по изграждането на сепарираща инсталация на депото край разложкото село Баня, което обслужва още общините Банско, Белица и Якоруда. От община Разлог, които движат обществената поръчка по избора на изпълнител, са избрали „Миле Билд ДЗЗД“, които са подали оферта в размер на 6 280 000 лв. без ДДС. В обединението участват добре познатата разложка фирма „Миле инженеринг“ на Георги Фарфаров и софийската „Алфа Билд Инженеринг“ на Александър Благоев и Петър Петров. Жалбата е пусната от ДЗЗД „Столоватец РДНО 2021″, в което участват“Строй Контрол Инвест“ с управител Димитрина Матева и собственик на капитала от 100 лв. Мартин Чернев, „Джамбо 33“ начело с Тодор Джамбазов и Божидар Василев и „Сет Инженеринг“ на Янчо Петков.
Подадени са общо 6 оферти, всички, с изключение на „Миле Билд“ са отстранени. Другите участници са „Пи Ес Пи“ от Кърджали на Юлиан Димов, обединението ДЗЗД „Еко Разлог 2021“ с участници „СА.И.Е.“ на Венцислав Петров и собственик на капитала „Ви Пи Строй Инженеринг“, „Баугрундинститут Книрим Винфрид Франц Конле“ и „Тибиел“ на Димитър Иванов.
Отстранени са и ДЗЗД „Балканика Енерджи“, „Строймонтаж“ на Камен Василев и жалбоподателите ДЗЗД „Столоватец РДНО 2021“, .
Поръчката е за проект „Инженеринг – проектиране, СМР, доставка на оборудване и осъществяване на авторски надзор за сепарираща инсталация на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и Якоруда“. Предвидени са дейности по изготвяне на работен проект, изпълнение на строителните дейности, доставка и монтаж на оборудване и съоръжения и упражняване на авторски надзор. Общата прогнозна стойност е 10 376 000 лв. без ДДС.
Депото се намира в село Баня. Инсталацията за сепариране е с капацитет от 25 000 т/год. смесени битови отпадъци, тя се предвижда да се разположи в новопроектирана сграда със стоманена носеща конструкция, разделена на три зона- зона за приемане на отпадъците и зареждане на инсталацията за сепариране, основна производствена зона, в която е разположена инсталацията за сепариране и зона за балиране с временно съхранение на рециклируеми отпадъци и бали.
4 оферти са входирани и за поръчката за доставка на механизация за функциониране на сепариращата инсталация с прогнозна стойност 3 395 200 лв. Ще се доставят булдозер, челни товарачи с различна товаримост, багер; самосвал; компактор; мотокар. Офертите все още не са отворени.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here