Продължава чистката на улиците в Благоевград от изоставени трошки. И днес паякът вдигна маркирани, излезли от употреба автомобили. Колите са карат на място за престой и, ако не бъдат потърсени от собствениците, се разкомплектоват.
Вдигат се автомобили, чиято регистрация е преустановена. Акцията се ръководи от комисия от звено „Oбщинска охрана, обществен ред и сигурност“ съвместно със сектор „Охранителна полиция“ към ОД на МВР Благоевград. Екипите установяват и маркират автомобилите нарушители.
„След като собствениците на изоставените автомобили са издирени, им се съставя предписание за преместване на колите. Автомобилите на собствениците, които не са изпълнили предписанието за доброволно премахване в указания срок, ще бъдат принудително преместени от лицензиран оператор на специално отредено за това място. Сумата за възстановяване на разходите, направени по преместването, ще бъдат за сметка на собствениците. Максималният престой на този паркинг е 14 дни, след което изоставеният автомобил ще бъде разкомплектован. Молим гражданите, които притежават такива автомобили, да ги преместят своевременно и благодарим на всички, които вече го направиха.“, информират от общината.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here