Започна реализиране на проектите от Инвестиционната програма на Община Банско за 2021 г. До края на годината трябва да бъде изградена улица с начало кръстовището на ул. „Глазне” и ул.”Еделвайс” до ул.”Явор”. Дължината на новата улица е 537 м. Проектът предвижда изграждане на асфалтови и тротоарни настилки на улицата, изграждане на водоснабдителната и канализационна мрежа, изграждане на улично осветление, постоянна и временна организация на движението и обособяване на пространства с тревна и дървесна растителност.
Със същия времеви хоризонт е реализацията и на проекта Архитектурно–художествено и ландшафтно оформление, с реконструкция на техническата инфраструктура на ул. „Пирин” в частта между ул. „Отец Паисий” и ул. „Христо Матов”, централен градски площад „Възраждане” и част от ул. „Никола Й. Вапцаров” и изграждане на вoдопровод и разделна канализация по ул. „Пирин“ в участъка от ул. „Отец Паисий“ до ул. „Глазне“.
Проектът е разделен на два етапа на изпълнение на строително-монтажните работи. Първият етап на ул. „Пирин” е обособен в участъка между ул. „Отец Паисий” и ул. „П.Р. Славейков”.
Изграждането на новата улица покрай реката почти няма да се отрази върху организацията на движението в града, но строително-монтажните дейности по ул.”Пирин” ще създадат временни неудобства на живеещите в района на ремонта. Възложителят и изпълнителите на проекта се надяват на толерантност от страна на собствениците на имоти в обхвата на ремонта и всички жители и гости на Банско заради затрудненото придвижване по улицата. Отправя се апел към живеещите на ул.”Пирин” собственици на автомобили, да осигурят паркиране на колите си на друго място по време на изкопните работи.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here